Lidwoord voor afscheiding

1

de afscheiding v

aanwijzend voornaamwoord
deze afscheiding, die afscheiding

dichtbij deze afscheiding

verder weg die afscheiding

betrekkelijk voornaamwoord
de afscheiding die
bezittelijk voornaamwoord
mijn, jouw, uw, zijn, haar, onze, jullie, hun afscheiding
onbepaald voornaamwoord
elke afscheiding
buigings-e
de grote afscheiding, een grote afscheiding

Woorden die lijken op afscheiding