Synoniemen voor maatgevend

1

dwingend

Woorden die lijken op maatgevend