Synoniemen voor stramien

1

weefsel

2

 
figuurlijk
model
voorbeeld

Woorden die lijken op stramien