Puzzelwoorden voor Weersverschijnsel

3 letters

bui rijm rijp

4 letters

dauw mist wind

5 letters

front hagel nevel regen storm vorst

6 letters

donder onweer sluier sneeuw

7 letters

bliksem hoosbui nulpunt onweder regenen rukwind

8 letters

donderen hagelbui mistbank mistbank regenbui regenbui

9 letters

depressie hittegolf regenboog slagregen waterhoos wolkbreuk

10 letters

bolbliksem nachtvorst

11 letters

jachtsneeuw sneeuwstorm sneeuwstorm westerstorm

12 letters

frontogenese windsnelheid

13 letters

blikseminslag kwakkelwinter

14 letters

hogedrukgebied lagedrukgebied

15 letters

sluierbewolking zuidwesterstorm