Puzzelwoorden voor geestelijke

2 letters

ds. em. Fr.

3 letters

4 letters

abbé curé imam paus pope raaf

5 letters

abdis dairo deken elect padri pater prior rabbi rebbe

6 letters

frater goeroe lector maggid monnik pastor proost

7 letters

acoliet broeder domheer dominee moellah overste pastoor prelaat primaat priores starets strabijn vicaris

8 letters

bisschop clericus domdeken kanunnik lazarist notarius priester reverend zwartrok

9 letters

ayatollah domproost eerwaarde eminentie kardinaal kerkvorst norbertijn observant officiant ostiaraat predikant zendeling

10 letters

11 letters

aartsdiaken bedelmonnik metropoliet missionaris sekteleider

12 letters

hogepriester hulpbisschop missiezuster redemptorist

13 letters

14 letters

legerpredikant vlootpredikant