Synoniemen voor knikkeren

1

spelen

2

 
informeel
smijten
informeeldonderstralen, pleuren, sodemieteren
gooien

Woorden die lijken op knikkert